Komorní soubor ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS

Držitel 1. ceny a zlaté medaile z hudební soutěže komorních souborů v japonské Osace 1996

Obsazení:

ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS již od svého založení v roce 1987 si získal specifické postavení v českém hudebním prostředí a to hlavně díky nevšednímu nástrojovému obsazení a interpretačnímu nasazení, kterým umělci obdarovávají koncertní publikum. V souboru se sešlo pět špičkových hudebníků, ověnčených cenami z mezinárodních hudebních soutěží a aktivních kromě koncertního působení i v jiných oblastech hudebního života.

Liběna Séquardtová, absolventka pražské konzervatoře (prof.F.X.Thuri) a pražské AMU (prof.J. Mihule), vítězka Duškovy interpretační soutěže (1979) a mezinárodní soutěže Pražského jara (1986) je koncertně činná s předními orchestry doma i v zahraničí. (Symfonický orchestr hl.města Prahy FOK, Pražský komorní orchestr bez dirigenta, Royal Liverpool Philharmonic, Solistes Europeens Louxembourg) Působí jako sólohobojistka a koncertní mistr dechové harmonie v Symfonickém orchestru hl. města Prahy FOK, spolupracuje s komorními soubory Česká dechová harmonie a Barocco sempre giovanne. Sólové nahrávky pro ČR a ČT. Pedagogicky působí na pražské AMU.

Ivan Séquardt, absolvent pražské konzervatoře a AMU, člen České filharmonie od r. 1979 jako hráč na angl. roh, od roku 1991 jako sólohobojista. Sólově účinkoval s Českou filharmonií, Moravskou filharmonií Olomouc, Pražskými symfoniky, Orchestrem St. Cecilia di Roma, Kamčatským komorním orchestrem a Orchestrem Solistes Europeens Luxembourg . Nahrál několik sólových CD ( B. Martinů, W.A. Mozart, J.S. Bach) V oblasti komorní hudby spolupracoval se soubory Ars Rediviva a Collegium musicum Pragensis, v současnosti je to např. Český komorní orchestr, Barocco sempre giovanne. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím České dechové harmonie.

Luboš Hucek, absolvent plzeňské konzervatoře (prof.L.Šmídl) a pražské AMU, v letech 1979-1990 působil jako sólofagotista orchestru opery Národního divadla v Praze, nyní sólofagotista Pražských symfoniků (FOK). Laureát  pěti národních soutěží a mezinárodní soutěže ve Wloszakowicích 1980. Vítěz mezinárodní interpretační soutěže Pražského jara 1981 s cenou Českého hudebního fondu. Sólově účinkoval v mnoha místech Evropy i Asie, spolupracuje s řadou komorních souborů, např. PKO bez dirigenta, Český komorní orchestr, Barocco sempre giovanne, Česká dechová harmonie, Solistes Europeens Louxembourg, Talichův komorní orchestr. Řada sólových nahrávek pro ČR a ČT. CD nahrávka  fagotových barokních sonát s názvem Magic Bassoon.

Pavel Nejtek,absolvent plzeňské konzervatoře (prof.V.Lísa). Ještě jako student se stává kontrabasistou Sukova komorního orchestru v Praze. Po úspěšném konkurzu nastupuje jako zástupce vedoucího kontrabasové skupiny v orchestru České filharmonie.  Je vyhledávaným komorním hráčem, pravidelně koncertuje s českými komorními soubory Stamicovo kvarteto, Panochovo kvarteto, Apollon kvartet, ze zahraničních je to zejména Henschel Quartet (BRD). Spolupracuje s komorními orchestry, např. s Praga Camerata. Pedagogicky byl činný na hudebním gymnasiu v Praze, kde vychoval řadu úspěšných absolventů. Kontrabas na podia uvádí také jako sólový nástroj.

Josef Kšica, absolvent pražské AMU, cembalista a varhaník souboru Ars Instrumentalis Pragensis hostuje často jako varhaník a sbormistr Pražského katedrálního sboru na mnohých zahraničních pódiích. (Perth, Salzburg, Kolín nad Rýnem, Stuttgart, Palermo, New York) Je hudebním ředitelem kúru ve sv. Vítu na Pražském hradě.
Jeho hudební záběr je velmi široký, od sbormistra přes dirigenta a hudebního organizátora k hudebnímu vědci-muzikologovi a hudebnímu skladateli.  Se zanícením se věnuje studiu, novodobým premiérám a nahrávkám staré české sakrální hudby ( J. Zach, J. Event. A. Koželuh, J. A. Seeling, A. Cadara ). Na projektu duchovní hudby F. X. Brixiho spolupracoval s P. Kühnem a respektovaným bachovským specialistou Helmuthem Rillingem.

Kmenový repertoár souboru ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS čerpá hlavně z odkazu českých, německých, italských, francouzských a anglických mistrů 17. a 18. století. Obsahuje barokní sólové a  triové sonáty, instrumentální skladby autorů předklasického období i neprávem opomíjená díla skladatelů domácí provenience, mezi kterými jednoznačně dominuje tvorba českého Bacha- Jana Dismase Zelenky.

Jeho velký instrumentální cyklus šesti triových sonát ZVW 181, který po technické i výrazové stránce patří k nejnáročnějším dílům svého druhu, soubor kompletně nahrál v roce 1994 na 2 CD pro českou firmu MULTISONIC. Při realizaci této nahrávky soubor též spolupracoval s vynikajícími interprety na violu da gambu - Petrem Hejným a Hanou Flekovou.

Právě za interpretaci těchto Zelenkových sonát  získal soubor ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS v roce 1996 na mezinárodní soutěži komorních souborů v japonské Ósace 1. cenu a zlatou medaili. Součástí ceny bylo následující pozvání na Grand Tournee po Japonsku.
ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS má dosud vydaných 7 CD.

Soubor pravidelně spolupracuje s hudebními vydavatelstvími Pony Canyon Japan,  Punc,  Edition Roland, TV Yumiuri Japan,  Multisonic, a také s Českým rozhlasem a  Českou televizí,  Českým spolkem pro komorní hudbu při České filharmonii a s Kruhy přátel hudby.

ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS se nejraději presentuje na festivalových podiích, ale s radostí přijímá též příležitosti k účinkování např.při Vánočních koncertech, či koncertech pořádaných v katedrálách k různým církevním výročím (s varhanami). Při těchto vystoupeních spolupracuje také s renomovanými zpěváky, např. altistkou Pavlou Bušovou-Kšicovou.